Εθελοντισμος Κατερινη 2019

Ο εθελοντισμός μπορεί να έχει θετικά οφέλη τόσο για τον εθελοντή όσο και για το άτομο ή την κοινότητα που υπηρετεί. Προορίζεται επίσης να πραγματοποιήσει επαφές για την απασχόληση. Πολλοί εθελοντές εκπαιδεύονται ειδικά στις περιοχές που εργάζονται, όπως η ιατρική ή η εκπαίδευση.

Δάιος Αδάμος υποψηφιοσ κατερινη

Όσοι μελέτησαν την τέχνη της διοίκησης, έχουν πεισθεί ότι η τύχη των εθνών εξαρτάται κυρίως από την εκπαίδευση των νέων.

Περιβάλλον Κατερινη 2019

Σε περιοχές όπου ο άνθρωπος έχει μετασχηματίσει θεμελιωδώς τοπία όπως οι αστικές περιοχές, το φυσικό περιβάλλον μετατρέπεται σε ένα απλοποιημένο ανθρώπινο περιβάλλον. Ακόμη και πράξεις που φαίνονται λιγότερο ακραίες, όπως η οικοδόμηση, αλλάζουν το φυσικό περιβάλλον.

Τουρισμός Κατερίνη 2019 εκλογες

Η παγκόσμια τάση σήμερα είναι ο τουρισμός να είναι φιλικός ως προς τον άνθρωπο και ως προς το φυσικό περιβάλλον. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός ή ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι η επιδίωξη κάθε σύγχρονης πόλης.

οικογενεια Δάιος 2019 κατερινη

Η οικογένεια καλύπτει μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, αυτή του “ανήκειν”. Η οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο κάθε κοινωνίας και από αυτήν εξαρτάται η ευημερία της.

πολιτισμός κατερίνη 2019

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης, το μέγεθος των πόλεων και ούτε η αφθονία των συγκομιδών, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.