Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός αποτελεί μία παρεξηγημένη έννοια που πρέπει και να υποστηρίξουμε και να αποκαταστήσουμε στην σωστή βάση της.

Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο που μπορούμε να διαθέσουμε

Δάιος_υπηρεσίες
Η πιο ευγενής πράξη προς τον συνάνθρωπό μας είναι να του διαθέσουμε το χρόνο μας, ώστε να πάρει από εμάς αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Ο εθελοντής απομένει με την ανάπαυση της προσφοράς του και τη βεβαίωση της κοινωνικής συμμετοχής.

Πως μπορείς πιο εύκολα να εμφυσήσεις σε μιά κοινωνία, την συμμετοχικότητα και την αλληλεγγύη, παρά με τον εθελοντισμό. Βάζουμε τις βάσεις ώστε να δημιουργηθούν αυτο-οργανώμενες εθελοντικές ομάδες που θα διαθέτουν τον χρόνο τους σε όλους εμάς.

 

Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο που μπορούμε να διαθέσουμε

Δάιος Αδάμος