Πολιτικό Πρόγραμμα

Το Πολιτικό μας Πρόγραμμα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την θητεία μας. Σε αυτό βασιζόμαστε να μας πάει ως το τέλος και με επιτυχία.

Σχεδιάζοντας το μέλλον το πραγματοποιείς

Δάιος_υπηρεσίεςΤο Πολιτικό Πρόγραμμα του συνδυασμού μας “εκκίνηση” βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάζοντας το μέλλον, το πραγματοποιείς.

 

Δάιος Αδάμος