Ενέργεια & Περιβάλλον

Σε μιά εποχή που η επιβίωση και η ανάπτυξη μας βασίζεται στην παραγωγή ενέργειας με όσο το δυνατόν φιλικότερο τρόπο για το περιβάλλον, οι επιλογές διαχείρισης αυτών των δύο γίνονται πιο σημαντικές από ποτέ.

Η ενέργεια από το περιβάλλον στον άνθρωπο και πάλι πίσω

Δάιος_υπηρεσίες
Ο πλανήτης λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε ισορροπία. Σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση βρίσκεται, επιθυμεί να γυρίσει στην ισορροπία του χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες προς εμάς.

Με δεδομένο το παραπάνω, σε κάθε συνδιαλλαγή μας σε πόρους ή ενέργεια με το περιβάλλον οφείλουμε να σεβαστούμε τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας.

Επιλέγουμε η άντληση ενέργειας από το περιβάλλον να γίνεται με την μορφή των ανανεώσιμων πηγών με τον ταυτόχρονο σεβασμό σε αυτό. Η διαχείριση όλων των πόρων μας πρέπει να περνάει μέσα από το πρίσμα της επαναχρησιμοποίησης και της λελογισμένης χρήσης.

 

Η ενέργεια από το περιβάλλον στον άνθρωπο και πάλι πίσω

Δάιος Αδάμος