Βασικές Αρχές

Η κύρια στόχευση της διοίκησης μας είναι η γενική ωφέλεια του Δήμου Κατερίνης. Συντονίζοντας τους ανθρώπους με τα μέσα παραγωγής, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μία χρηστή διοίκηση.

Η χρηστή διοίκηση γεννά την ωφέλεια

Δάιος_υπηρεσίες
Με την ειλικρίνεια οικοδομείται εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους και αυτό οδηγεί στην βελτίωση της κοινωνίας. Η ειλικρίνει συμβαδίζει με τον αμοιβαίο σεβασμό και οδηγεί στην αλληλεγγύη.

Η ακεραιότητα στην διοίκηση σημαίνει να είσαι σε αρμονία με τα πιστεύω και τις αξίες σου. Όταν φέρνουμε εις πέρας τις αποστολές που αναλαμβάνουμε, τότε πρώτα από όλα γινόμαστε πιστευτοί από τον εαυτό μας.

Αναλαμβάνοντας το τιμόνι του Δήμου, σημαίνει ότι παίρνουμε τις ευθύνες για τις πράξεις και παραλείψεις μας.

 

Η χρηστή διοίκηση γεννά την ωφέλεια.

Δάιος Αδάμος