υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Δάιος Αδάμος και Γατσιός Δημήτριος στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου επισκέφθηκαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον συνδυασμό Εκκίνηση, Δάιος Αδάμος…