Την Τετάρτη 27 Μαρτίου επισκέφθηκαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον συνδυασμό Εκκίνηση, Δάιος Αδάμος και Γατσιός – Πεσερίδης Δημήτριος (τοπικός) τις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, συνομίλησαν με τον καθηγητή Αθανάσιο Γκέρτση.

Ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης  είναι κάτοχος  B.Sc.  & M.Sc. από το Mississippi State University και διδακτορικού (Ph.D.) από το Texas Tech University των Η.Π.Α. Κατέχει Πτυχία Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης και ΑΣΠΑΙΤΕ (πιστοποιημένος εκπαιδευτής) και έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα (Post-Doctoral) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Καθηγητής και Επικεφαλής του Τμήματος «Διαχείριση Αγρο-Περιβαλλοντικών Συστημάτων» του Perrotis College, όπου διδάσκει  διάφορα γεωπονικά μαθήματα.

Επιπλέον συμμετέχει και συντονίζει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο χρηματοδοτούμενες έρευνες, καθώς και ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, και δημοσιεύει τα πορίσματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Οι πρόσφατοι  τομείς των ερευνητικών του ενδιαφερόντων αφορούν τα καινοτόμα και αειφορικά συστήματα διαχείρισης παραγωγής φυτών, με έμφαση σε βιώσιμα συστήματα  και την περιβαλλοντική διαχείριση μέσω χαμηλών εισροών στην αειφόρο γεωργία (LISA- Low Input Sustainable Agriculture) και με χρήση τεχνολογίας αιχμής, στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας (Precision Agriculture). Επίσης, είναι Διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Krinosτου Perrotis College.

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε η ανάγκη για εκπαίδευση των δημοτών, αγροτών και μη, στις νέες καλλιέργειες (πχ κρίταμος) καθώς και στους νέους τρόπους παραγωγής λαχανικών με τη μέθοδο της υδροπονίας και της ενυδρειοπονίας. Η αγροτεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν απαιτείται πολύς χώρος για να καλλιεργήσεις λαχανικά ( κάθετοι κήποι) είτε για προσωπική χρήση ή για επαγγελματική.

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης

Ο νομός Πιερίας, από άποψης μικροκλιματικών συνθηκών, επιτρέπει την καλλιέργεια διαφόρων φυτών που δεν συναντώνται συχνά σε άλλες περιοχές στον κόσμο. Με την συνδρομή επιστημόνων, όπως ο κ. Γκέρτσης, αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους δημότες μας.

Επίσης, αναφέρθηκαν τρόποι για την αξιοποίηση των αστικών οργανικών απορριμμάτων. Πλέον, η κομποστοποίηση μπορεί να γίνει στο μπαλκόνι σου, μέσα σε μία γλάστρα, χωρίς δυσάρεστες οσμές και με παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και λιπάσματος συγχρόνως. Παίρνουμε κάτι που το ονομάζουμε απόρριμμά και πληρώνουμε χρήματα για την αποκομιδή του και το μετατρέπουμε σε κήπο που μας προσφέρει υγεία, ευεξία και τροφή.

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατερίνης

Όταν οι ιδέες συναντούν ανθρώπους παθιασμένους με αυτό που κάνουν, τότε το αποτέλεσμα είναι θετικό και παραγωγικό, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους αλλά και για την ίδια την πόλη.