Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στην εκδήλωση για την οικογένεια βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

1. Σε μεγάλη πλειοψηφία (80%), οι γονείς δεν είναι ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης προς τα παιδιά τους.

2. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή έξοδο τους στην πόλη είναι:

– Λακκούβες στους δρόμους

– Κακοτεχνίες και εμπόδια στα πεζοδρόμια

– Αδέσποτα σκυλιά και ακαθαρσίες ζώων

– Ελλιπώς συντηρημένες παιδικές χαρές, χωρίς υποδομές (υπόστεγα, βρύσες)

– Παράνομη στάθμευση στις ράμπες και στις διαβάσεις

– Κυκλοφοριακό

3. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μητέρες είναι:

– Έλλειψη θέσεων στάθμευσης

– Καθαριότητα

– Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα στον πεζόδρομο

– Απουσία δραστηριοτήτων για τα παιδιά, κυρίως πολιτιστικής φύσης

4. Οι γονείς, κατά απόλυτη πλειοψηφία, επιθυμούν να συμμετέχουν σε δωρεάν (ή με μικρό κόστος) δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά τους, με έμφαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση.